מסכת כתובות – הפה שאסר הוא הפה שהתיר

הרב יחזקאל יעקבסון