מסכת ברכות - האם מחוייב דרבנן מוציא מחוייב דאורייתא

הרב יחזקאל יעקבסון