מסכת ברכות - בין שומע כעונה לעונה אמן

הרב יחזקאל יעקבסון