פרשת שלח - עלה נעלה וירשנו אותה/ערכם של משקעי עומק היסטוריים

הרב אריה הנדלר