פרשת תצוה - לא זכיתי באור מן ההפקר

הרב אריה הנדלר