מסכת בבא מציעא - השבת אבידה לצורבא דרבנן בטביעת עין

הרב יחזקאל יעקבסון