מסכת בבא מציעא - קנין חצר באבידה

הרב יחזקאל יעקבסון