מסכת בבא מציעא - יאוש שלא מדעת

הרב יחזקאל יעקבסון