מסכת בבא מציעא - שליח לדבר עבירה

הרב יחזקאל יעקבסון