מסכת מכות: נמצא אחד מהעדים קרוב או פסול

הרב יחזקאל יעקבסון