פרשת נצבים-וילך: מה בין "נצבים" ל"וילך"

הרב אריה הנדלר