שיעור פתיחה למסכת מכות-עדי בן גרושה וחלוצה שהוזמו

הרב יחזקאל יעקבסון