מסכת פסחים - אף הן היו באותו הנס

הרב יחזקאל יעקבסון