פרשת וישלח- עם אלקים ועם אנשים ותוכל

הרב אריה הנדלר