פר' ויצא- אחרי מות קדושים, דברי הספד וחיזוק אמוני

הרב אריה הנדלר