מסכת גיטין-דרישה וחקירה בעדי גיטין וקידושין

הרב יחזקאל יעקבסון