פר' לך-לך,השפעה על הציבור מנקודה של חוסן וזהות פנימית

הרב אריה הנדלר