פר' בהר - משמעות השמיטה לעולם העשיה

הרב אריה הנדלר