פ' כי תשא - שויתי ה' לנגדי תמיד/וטוב לב משתה תמיד

הרב אריה הנדלר