שיעור כללי ב"ב- אפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה

הרב יחזקאל יעקבסון