מסכת בבא בתרא-פתיחה לפרק חזקת הבתים

הרב יחזקאל יעקבסון