מסכת בתרא -בר מצרא ומעשה ברוניא

הרב יחזקאל יעקבסון