מסכת בבא בתרא-קדושת בית הכנסת (סוגית: לא ליסתור איניש בי כנישתא)

הרב יחזקאל יעקבסון