בכורות וחיטה תרומה כמאכל בהמה

הרב צבי ארנון - בוגר הישיבה ורב הישוב ניר גלים