מסכת קידושין- נשים במצוות עשה שהזמן גרמא

הרב יחזקאל יעקבסון