מסכת קידושין-דין אמירה בקידושין

הרב יחזקאל יעקבסון