מסכת קידושין: קידושי אשה בפרוטה

הרב יחזקאל יעקבסון