מסכת כתובות- המשך הענין קים ליה בדרבה מיניה-עקירה צורך הנחה

הרב יחזקאל יעקבסון