מסכת כתובות-קים ליה בדרבה מיניה

הרב יחזקאל יעקבסון