מסכת כתובות-שטרות, ודין מפיהם ולא מפי כתבם

הרב יחזקאל יעקבסון