חזרה לכותרות החדשות

ביקור חיילנו העורפיים

ביום רביעי כ"ד ניסן הרב זכריה רבינוביץ נסע לבקר את חיילנו העורפיים