חזרה לכותרות החדשות

גיוס תלמידנו לחיל הנדסה שריון ומפקדת העורף--אדר תשפ'ג

לסקירה קצרה על הגיוס