חזרה לכותרות החדשות

אזכרה לרה'ג הרב אברהם אבידן זצ'ל-יום ראשון ב' אדר