דברי סגן ראש הישיבה הרב אריה הנדלר לקראת סוף "זמן קיץ"

הרב אריה הנדלר