חזרה לכותרות החדשות

הרב שלמה יוסף וייצן שליט"א בישיבתנו

ביום חמישי י"ח חשון הגיע לישיבתנו הרב שלמה יוסף וייצן שליט"א רב הישוב פסגות ור"מ בישיבת בית א-ל לשאת דברי חיזוק בעקבות נפילתו של בנו עמיחי הי"ד במלחמה