חזרה לכותרות החדשות

חתונת תלמידנו יצחק אלקיים

ביום שלישי אור לרביעי ג' חשון התקיימה חתונה של תלמידנו  יצחק אלקיים משיעור ה שעקב המלחמה היה צריך להעביר אותה מאולם "אורה" במושב אורה לשעלבים.

חבריו לשיעור מגוייסים, אך תלמידי הישיבה הצעירים מהארץ ומחו"ל וצוות הרמי"ם התגייסו למשימת שמחת החתן והכלה.