אזכרה ליצחקי ליבוביץ ז"ל

רה"י הרב יחזקאל יעקבסון, הרב שאול בטאט, האבא ישראל ליבוביץ הי"ו