מסכת גיטין

הרב צבי הרשל שכטר שליט'א (דברי הקדמה: רה"י הרב יחזקאל יעקבסון)