דברי הספד והתייחדות במלאת 30 לפטירת הרב מעלה גלינסקי זצ"ל

הרה"ג הרב אברהם אבידן שליט"א