שיחה ביום העיון לבוגרים

הרב שמואל אליהו שליט"א - רבה של העיר צפת