דברים על האמונה בשואה ועל רקע הספר "מרחוק"

הרב אריה הנדלר