האתגר האמוני של השואה בעיני אבא (הרב יהודה עמיטל) ז"ל

הרב יואל עמיטל