דברים על רקע השואה ועל הספרים "בגיא צלמוות" ו"מרחוק"

: הרב סיני אדלר רבה של אשדוד (לשעבר)