פר' כי תבוא - אם שמע תשמע - תפתח את האוזנים

הרב אריה הנדלר