פר' וישב- אנאפוליס לא, ארץ ישראל כן

הרב אריה הנדלר