תרומות על הבאר
(8 דצמבר 2023) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

'למצוא דרך להתיר במידת האפשר' / הרב שאול בר-אילן

'למצוא דרך להתיר במידת האפשר'

ב'המעין' גל' 199 (תשרי תשע"ב; נב, א) עמ' 70-71 כתב הרב משה פרץ שליט"א דברים בענין נטיית לבו של הפוסק כגורם בפסק ההלכה. הוא הציג מגוון של דעות פוסקים חשובים שבמודע לא פנו אל פסיקת ההלכה באופן 'אובייקטיבי', ונתנו משקל מכריע לדעתם הראשונה או לנטיית לבם.

והנה, בספר 'דרך עץ החיים' (חייו והנהגותיו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל) כרך ב עמ' 408 מובאת שם פיסקה בזו הלשון:

בעת שמחה של מצוה בה השתתף רבנו, הוא סיפר כי בשנת השמיטה הגיע מכתב מרבי חיים ברלין מירושלים אל רבי חיים סולוביצ'יק לבריסק, בו כתב רבי חיים ברלין על אודות שנת השמיטה שהמצב בארץ ישראל הינו קשה, ואולי אפשר להתאמץ לחפש ולמצוא היתר [לעבד את הקרקע] עקב שעת הדחק בו נמצאים יהודי ארץ ישראל. משקיבל רבה של בריסק את המכתב אמר: 'מי אומר שצריך למצוא דרך להתיר, אולי יש לחפש את צדדי האיסור? יש להשתדל ולהתאמץ ולמצוא את הדין, למצוא מה היא ההלכה'!

אבל דעתי בנושא זה, הוסיף רבנו [=רא"ז מלצר] ואמר, שבאמת יש להשתדל לעשות כל מאמץ ולמצוא דרך להתיר במידת האפשר. וגמרא מפורשת היא (ברכות ד, א): 'כך אמר דוד לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה'. נאמר 'כדי לטהר', משמע שטרחה והשתדלות מרובה צריכה להיות כדי למצוא דרך לטהר; על מנת לטמא לא צריך היה דוד לטרוח בכל הטרחה הזאת, אשר לכאורה אף אינה לפי כבודו של המלך. והוסיף רבנו וציין שהביטוי 'חסיד' שנאמר כאן הינו מלשון 'חסד'.

 

וכמובן שלא מדובר דווקא על הלכות שמיטה או טהרת המשפחה...

                                                                                                שאול בר אילן