תרומות על הבאר
(13 אפריל 2021) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

דברי הספד על רבי שמואל הכהן ז"ל*

הרב יהודה קופרמן

דברי הספד על רבי שמואל הכהן ז"ל*

שם משפחתו של רבי שמואל ז"ל בימי עלומיו היה הנשקה, ולימים שינה אותו ל'הכהן'; אבל רק את שמו שינה, ולא את מהותו כבן הקהילה ה'יקית' האורתודוכסית. בתור שכזה נשאר נאמן לתורת רש"ר הירש זצ"ל, מאז ועד יומו האחרון. רבי שמואל ז"ל בנה במכללה את יחידת הלימודים של תקופת בית שני (דניאל-עזרא-נחמיה). אלפי תלמידותיו שתו בצמא את דברי תורתו, ועתה הן מפיצות את תורתו המיוחדת והייחודית בכל רחבי הארץ, ואף בכל רחבי תבל. בעקבות מעברו להוראה ב'מכללה' זכה גם לעבור לגור בעיר הבירה.

כמה פעמים שוחחנו על ההבדל בין נסיונותינו בעבר ה'פלילי' המשותף שלנו: גם רבי שמואל ז"ל ואבדל לחיים גם אני למדנו מקרא באוניברסיטה. עלי היה להתמודד בחו"ל עם הפרופסור שלי, כומר פרוטסטנטי, בסוגיות 'תורה מן השמים' לעומת 'תורת התעודות', בעוד רבי שמואל ז"ל היה צריך להתמודד כאן, באוניברסיטה ישראלית, בסוגיית 'אמונת חכמים' בענייני תקופת בית שני. אני המשכתי לחלוק על הפרופסורים שלי עד לבחינת הגמר ועד בכלל, ובסופו של דבר הם המליצו עלי לקבלת פרס הצטיינות כלל-אוניברסיטאי; אולם לא שפר מזלו של רבי שמואל: האוניברסיטה הדתית שלנו עיכבה זמן רב את הענקת התואר שלו משום שסירב לקבל את עמדת הביקורת המדעית בניגוד לעמדת חז"ל! ראשי אותה אוניברסיטה לא הכירו כנראה את דבריו של הגאון הנצי"ב: 'מי שמפשיט (=לומד על פי הפשט) כל עוד לא עמד על דעת חז"ל – יש לחשד בו שהוא אפיקורס, ומטעה את המקראות מאחר דעתם'.

למשפחה היקרה חסר ויחסר רבי שמואל – הבעל היקר, האב הדואג לבניו והסב המשמח את נכדיו. אך גם למכללה התורנית-אקדמית (לא 'אקדמית-תורנית'!) שלנו הוא יחסר עד מאוד: לתלמידות יחסר היושר האינטלקטואלי שלו, בצירוף לאמונה הטהורה בתורה מן השמים ולאמונת החכמים שלו; לי עצמי ולצוות המכללה תחסר דמות נפלאה של חבר וידיד מן הסוג ה"יקה" הנדיר, זן ההולך ונעלם מן העולם. אולם בתוך כלל ישראל הוא ימשיך לחיות על ידי חיבוריו התורניים ('ממשה עד משה' שלושה כרכים, 'מבוא לספרי שיבת ציון במקרא', 'עזרא ונחמיה ונבואות חגי זכריה ומלאכי – מדריך למורה') שהם נכסי צאן ברזל בכל הקשור בלימוד ספרי הבית השני, וכן ע"י אלפי תלמידותיו בוגרות המכללה המפיצות את תורת רבן היקר והאהוב בכל אתר ואתר בארץ ובחו"ל.

עם הסתלקותו של ר' שמואל הכהן ז"ל לא רק שעבר צדיק מן העולם – אלא חוששני שעברה אסכולה מן העולם, האסכולה של גרמניה האורתודוכסית אשר כה חסרה לנו בחברה התורנית שלנו היום, חברה בה כל קבוצה מתבצרת בדרכה היא, לגיטימית כאשר תהא, בלי להכיר בכל דרך אחרת בעבודת ה'.

יהי זכרו ברוך, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים.* מתוך דברים שנאמרו במכללה בבית וגן בי"ז במרחשון תשע"א, במלאת 'שלושים' לפטירתו.