תרומות על הבאר
(23 יולי 2024) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

ארבע תשובות בענייני הדלקת נרות חנוכה

 

ארבע תשובות בענייני הדלקת נרות חנוכה

מאת מו"ר רבי חיים קנייבסקי שליט"א

א. שאלה: מי שיש לו שני נרות ביום שני של חנוכה וספק אם יהיו לו נרות למחרת, האם ידליק היום שני נרות - או עדיף שישאיר נר אחד למחר?

תשובה: עדיף שישאיר[1].

ב. שאלה: הרב שליט"א פסק[2] שמי שטס במטוס - כיוון שאין לו כעת בית אשתו תדליק עבורו בביתו. כיצד ינהג רווק?

תשובה: אולי ידליק עליו אביו.

ג. שאלה: מובא בשם הרב שליט"א[3], שכוונת המ"ב סי' תרעה ס"ק ו שאין לטלטל הנרות ממקומן עד שיושלם שיעור זמן ההדלקה - היא להזזה של טפח. אולם לכאורה מוכח מב"ק כט, ב שעד שלושה טפחים לא איסתלקו להו מעשי הראשון, א"כ מאי שנא נר חנוכה?

תשובה: בחנוכה שיעורו תוך טפח, נלמד מדין טפח הסמוך לפתח.

ד. שאלה: מנהג בית אבותיי להדליק נר חנוכה לאחר תפילת ערבית. האם עלי לשנות ולהדליק כפי שנוהגים היום לפני מעריב?

תשובה: ראוי להדליק לפני מעריב[4].

                                                                                                            יעקב קאפל רייניץ[1] לדעת הגר"א נבנצל שליט"א עדיף שידליק היום שתי נרות.

[2] מובא ב'גם אני אודך' לחנוכה ח"א לר' גמליאל הכהן רבינוביץ אות סו.

[3] שם אות סז.

[4] הגרש"ז אוירבך זצ"ל הורה למדליק בביתו לנהוג כמנהג אבותיו.