תרומות על הבאר
(23 יולי 2024) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

"תמכתי יתדותי... בזכות שלושת אבות"

 

"תמכתי יתדותי... בזכות שלושת אבות"

בספר בעל הטורים (פרשת כי תצא כג, יד): "ובמדרש (ב"ר מג, ח) 'ויתד תהיה לך' על זכות אבות, שהוא כיתד תקוע לישראל, 'ויתד' בגימטריא 'והאבות'. 'ויתד תהיה לך על אזנך' בגימטריא 'מידותי תהיה על אזנך', כלומר י"ג מידות יהיו כלי זין שלך". ובר"ה יז, ב איתא שברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם. ונראה שעל זה 'תמך יתדותיו' הפייטן אמתי בן שפטיה בפיוט 'אזכרה אלוקים ואהמיה' (עי' ספר חסידים סי' רנ ובמקור חסד אות ד): "תמכתי יתדותי בשלוש עשרה תיבות... בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות", והן הן רמזי בעל הטורים. ויש לצרף למה שכתב "בטוח אני באלה" את דרשת המסורה של רבי יהודה החסיד (ספר טעמי מסורת המקרא, ירושלים תשמ"א, עמ' 77): "וחפרת. ב' במסורה, והשני באיוב (יא, יח) וחפרת לבטח תשכב, מה לשם לשון בטח אף כאן לשון בטח. וכן תדרוש: 'ויתד תהיה לך' אזכות אבות, שהיא יתד טוב לישראל, 'והיה בשבתך חוץ', בשתלכו בחוץ, כלומר בגלות, 'וחפרת בה', ותבטח בזכות אבות, 'ושבת', ותעשה תשובה, 'וכסית את צאתך', ותכסה את עוונותיך, שהם נקראו צאתך" (עי' ישעיהו ד, ד).

                                                                                                            יעקב קאפל רייניץ