תרומות על הבאר
(23 יולי 2024) קישור מהיר: המעין ספריית משעול היכל הגבורה וההנצחה שיעורי הרב עמיטל

המעין -

חזרה למאמרי המעין

האם נהג יו"ט שני של גלויות בשושן

 

האם נהג יו"ט שני של גלויות בשושן*?

הרב פוזן הוכיח שסופו של המן היה בט"ז ניסן, יו"ט שני של פסח. ביערות דבש דרוש יז היקשה ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל איך הניח מרדכי להמן לספר אותו, הרי ט"ז בניסן הוא יו"ט שני! ועי' תרגום שני לאסתר ג, ח על הפסוק ודתיהם שונות מכל עם: "בירח ניסן תמניא יומין טבין עבדין" וכו', וכן הוא שם לגבי ירח סיון.

להצעת הגר"א נבנצל שליט"א (שם הע' 1) ש'אולי ידעו בקיבועא דירחא' ולכן לא נהג אז יו"ט שני, י"ל שהואיל וא"י עדיין עמדה בחורבנה באותו זמן, ומרדכי לא הניח כמותו בא"י - יתכן שבי"ד שידעו בקיבועא דירחא קידשו את החודש בחו"ל; אמנם לרמב"ן ריש מגילה שעיקר הישוב היה בא"י באותה תקופה צ"ב. ובמגילה יב, ב מפורש שהתואר "חכמים יודעי העתים" ניתן לחכמי ישראל שבפרס דווקא משום שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים (וע"ע ביערות דבש תחילת הדרוש הנ"ל).

                                                                                                            מאיר ברקוביץ* תגובה ל'המעין' מט, ד [תמוז תשס"ט] עמ' 72 הערה 1.